பதிவுகள்

  • www.wasimakrampage.blogspot.com - padihal@yahoo.com - padihal@gmail.com

படிகள் 22 வது இதழ் உங்கள் பார்வைக்கு...


இறுதியாக வெளிவந்த படிகள் 22 வது இதழ் உங்கள் பார்வைக்கு...

படிகள் 22 இதழ் தொகுப்பு

இறுதியாக வெளிவந்த படிகள் ௨௨ இதழ் தொகுப்பு....

படிகள் 23

விரைவில் படிகள் இதழ் 23 வெளிவரவுள்ளது
படைப்பாளிகளிடமிருந்து புதிய ஆக்கங்களை நாம் வரவேற்கிறோம்.
படிகளுடன் இணைந்து உங்கள் கலை இலக்கியப் பணிகளை தொடர நாம் அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
புதிய தொடர்பு முகவரி....
படிகள் பதிப்பகம்
519/G/16 ஜயந்தி மாவத்த,
அனுராதபுரம் - 50000
(+94) 0713485060

ஆசிரிய பீடம்


பிரதம ஆசிரியர்


எல். வஸீம் அக்ரம்


துணை ஆசிரியர்


எம்.சீ. நஜிமுதீன்